18/3/14

Postala

Postala by urtaur
Postala, a photo by urtaur on Flickr.

IMG_1078

IMG_1078 by sleeky2007
IMG_1078, a photo by sleeky2007 on Flickr.

6/3/14

mister COLÓN

mister COLÓN by sleeky2007
mister COLÓN, a photo by sleeky2007 on Flickr.

17/2/14

2.106

2.106 by sleeky2007
2.106, a photo by sleeky2007 on Flickr.

8/2/14

IMG_2127

IMG_2127 by sleeky2007
IMG_2127, a photo by sleeky2007 on Flickr.

7/2/14

Reclus

Reclus by urtaur
Reclus, a photo by urtaur on Flickr.

28/1/14

23/1/14

2.089

2.089 by sleeky2007
2.089, a photo by sleeky2007 on Flickr.

22/1/14

THE VIOLINIST

THE VIOLINIST by DAVID MARÍ
THE VIOLINIST, a photo by DAVID MARÍ on Flickr.

19/1/14

15/1/14

2.085

2.085 by sleeky2007
2.085, a photo by sleeky2007 on Flickr.

4/1/14

Sin título

Untitled by sleeky2007
Untitled, a photo by sleeky2007 on Flickr.

1/1/14

29/12/13

Ophelia

Ophelia by Smith&Lopez
Ophelia, a photo by Smith&Lopez on Flickr.

27/12/13

2.074

2.074 by sleeky2007
2.074, a photo by sleeky2007 on Flickr.

2.077

2.077 by sleeky2007
2.077, a photo by sleeky2007 on Flickr.

6 dicc.06209 6

6 dicc.06209  6 by sleeky2007
6 dicc.06209 6, a photo by sleeky2007 on Flickr.

19/12/13

2.075

2.075 by sleeky2007
2.075, a photo by sleeky2007 on Flickr.

9/12/13

2.072

2.072 by sleeky2007
2.072, a photo by sleeky2007 on Flickr.

4/12/13

Hacer la ola

Hacer la ola by Bubela
Hacer la ola, a photo by Bubela on Flickr.

26/11/13

17/11/13

2.057

2.057 by sleeky2007
2.057, a photo by sleeky2007 on Flickr.

6/11/13

2.051

2.051 by sleeky2007
2.051, a photo by sleeky2007 on Flickr.

1/11/13

2.043

2.043 by sleeky2007
2.043, a photo by sleeky2007 on Flickr.

27/10/13

Mendigaña

Mendigaña by urtaur
Mendigaña, a photo by urtaur on Flickr.

19/10/13

Alejandra

Alejandra by Antonio Gutiérrez Pereira
Alejandra, a photo by Antonio Gutiérrez Pereira on Flickr.

10/10/13

2.033

2.033 by sleeky2007
2.033, a photo by sleeky2007 on Flickr.

7/10/13

2.030

2.030 by sleeky2007
2.030, a photo by sleeky2007 on Flickr.

El timbre

El timbre by Txanoduna
El timbre, a photo by Txanoduna on Flickr.

29/9/13

2.028

2.028 by sleeky2007
2.028, a photo by sleeky2007 on Flickr.

28/9/13

Alone

Alone by mapic_sf
Alone, a photo by mapic_sf on Flickr.

sinécdoque...

sinécdoque... by sonia.......
sinécdoque..., a photo by sonia....... on Flickr.

who will stop the rain...

27/9/13

2.027

2.027 by sleeky2007
2.027, a photo by sleeky2007 on Flickr.

26/9/13

2.025

2.025 by sleeky2007
2.025, a photo by sleeky2007 on Flickr.

23/9/13

2.024

2.024 by sleeky2007
2.024, a photo by sleeky2007 on Flickr.

16/9/13

Memories from India

Memories from India by Txanoduna
Memories from India, a photo by Txanoduna on Flickr.

11/9/13

2.017

2.017 by sleeky2007
2.017, a photo by sleeky2007 on Flickr.